top of page

PRIEBEH DŇA

Deti potrebujú vo svojom živote veľa lásky a pocit bezpečia. Okrem toho je však dôležitý aj stály režim, vďaka ktorému si nepriamo budujú sebaistotu. Takto vedia čo a kedy bude nasledovať a môžu sa naplno otvoriť aktivitám. Podľa toho sme si naplánovali aj náš bežný deň.

Ráno začíname od 8:00 a najneskôr treba prísť do 9:00. Rodičov prosíme pri dodržiavaní režimu dňa o spoluprácu  -  určite nebudete za nezdvorilých, ak nás ráno nepozdravíte nahlas:) Individuálne aktivity sú pre deti náročné aj na koncentráciu, preto sa im snažíme vytvárať pokojné prostredie a hlučné príchody by ich mohli zbytočne vyrušovať. Ako sa vraví "Koncentrácia je najviac:)" a aj deti vedieme k tomu, aby sa navzájom nerušili. V doobednom bloku aktivít sa individuálne mladší učia od starších a tí zároveň cibria svoju trpezlivosť. Na spoločných elipsách, kde sú pozvané všetky deti si trošku precvičíme kostru a zorientujeme sa v dátume, ročnom období a tiež nevynecháme meninového / narodeninového oslávenca. Tiež sa venujeme téme týždňa alebo si pripomenieme zabudnuté pravidielko.  Pravidelne chodíme na prechádzky alebo ešte radšej na záhradu, kde sa staráme o kvety, zeleninu a bylinky, hrabeme lístie, lezieme po lezeckej stene a cvičíme koordináciu na slackline. Po obede oddychujeme, niektorí spia a nespáči sa venujú vlastným aktivitám. Od 15.00 si chystáme olovrant a ideme na záhradu alebo sa venujeme aktivitám v triede do 17.00. Piatky chodíme na exteriérové expedície (dlhšie výlety).

Doobedie

8.00 - 9.00         príchody detí

8.00 - 11.45       ranný blok aktivít

9.00 - 10.00      desiata (súčasťou pracovného cyklu)

10.15 - 10.30    elipsa

10.30 - 11.45    záhrada / prechádzka

12.00 - 12.30    obed

12.30 - 13.00    hygiena a príprava na oddych

Poobedie

- spáči:               13.00 - 15.00   oddych v spálni

- nespáči:          13.00 - 13.30    relax v triede

                            13.30 - 15.00   aktivity

15.15 - 15.30    olovrant

15.30 - 17.00    poobedný blok aktivít a záhrada

do 17.00            odchody detí 

Krúžky

- relaxácia a dychové cvičenia

- keramika s Evkou

- teraristika a záhradkárčenie 

- pokusy so Simi

- výtvarka

- pečenie

- tanec a spev

Aktuálne:

- keramika s Evkou

bottom of page