HRAVO,  LÁSKAVO  A  ROZUMNE

Základom nášho programu pre deti v Little Monkey je rozvoj podľa individuálnych potrieb dieťaťa rešpektujúc ľudské tendencie. Prostredníctvom didaktického Montessori materiálu a zmyslových aktivít dieťa môže nadobudnúť súbor kognitívnych a grafomotorických zručností. Za dôležitejšie však považujeme rozvoj hodnotovej orientácie, vôle, sociálnych zručností a emociálnej inteligencie v rešpektujúcom nesúťaživom prostredí.

 

Kurikulum na stiahnutie:

- pre deti vo veku 3-6 rokov (.pdf, 229kB)

 

Tu sú charakteristické črty nášho programu pre deti:

© 2012 by ZDK with Wix.com

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Zvolenská 24

821 09 Bratislava

info@LittleMonkey.sk