top of page

Efektívne rodičovstvo

Základné princípy efektívneho rodičovstva

  • Princíp demokracieumožňuje voľbu, teda dáva deťom možnosť , aby sa rozhodovali v rámci určitých hraníc a zároveň si niesli dôsledky svojich rozhodnutí. Tým sa rozvíja u detí disciplína a zodpovednosť .

  • Princíp sociálnej rovnosti medzi rodičmi a deťmiV zmysle rovnosti ľudskej ceny a dôstojnosti, kedy uznávame, že každý z nás má právo byť milovaný a vyjadriť svoje potreby. Avšak je treba si uvedomiť, že rovnosť neznamená rovnakosť. Medzi dieťaťom a rodičom sú veľké rozdiely v zmysle fyzickom, nažitých skúseností a zodpovednosti, ktorú nesú voči svojmu okoliu.

  • Vzájomný rešpekt a úcta medzi rodičmi a deťmi, rodičmi navzájom, súrodencami navzájom, voči ostatným aj sebe samým. Vzájomný rešpekt je cesta ako budovať pocit sebaúcty u dieťaťa, ako základný predpoklad pre úspešné zvládanie životných situácií. Znamená to, že veríme a správame sa tak, že obe strany, dieťa i rodič, sú hodnotné.

  • Dostatok spoločnej zábavy rodičov a detí posilňuje spojenie medzi rodičmi a deťmi. V čase zábavy získavajú deti potvrdenie, že rodičom na nich záleží a to prehlbuje ich dôveru a pocit spolupatričnosti.

  • Povzbudzovanie prostredníctvom vyzdvihovania úspechov, pokroku, schopností a zručností detí, ktoré dáva základ k získaniu sebadôvery a vlastnej hodnoty

  • Vyjadrovanie a prejavy lásky a radosti aby sa deti cítili bezpečne a dokázali sa naučiť lásku a dobro nielen prijímať, ale aj rozdávať a deliť sa o ňu

  • Premena negatívneho na pozitívne je založená na dôvere v schopnosti detí, stavia na silných stránkach povahy a zručnostiach dieťaťa, sústreďuje sa na dieťa také, aké je, zdokonaľujúce sa postupne krok za krokom, podporujúc samostatnosť dieťaťa, aby mohlo pre sebe robiť veci, na ktoré už stačí.

Ak máte záujem o viac informácii, odporúčame Martinku Vagačovú.

#výchova

Najnovšie inšpirácie
Hľadať podľa tagov
No tags yet.
bottom of page