top of page

Maria Montessori píše, že „Kto chce pomáhať dieťaťu nepotrebuje oporu v komplikovaných pozorovaniach a vyumelkovaných interpretáciách. Nevyhnutná je len láska k dieťaťu, túžba pomôcť a zdravý rozum."

A podľa nás ešte radosť a prirodzenosť... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V pokojnej rodinnej atmosfére a dômyselne pripravenom prostredí sa staráme o program detí vo veku od cca 3 rokov (odkedy sú samostatné v sebaobsluhe) s rešpektom ich individuálnych potrieb. Tiež poskytujeme podporu pre rodičov, ktorí sa rozhodli svoje deti vzdelávať doma. Spolupráca s externými odborníkmi (pedopsychológ, špeciálny a liečebný pedagóg, logopéd) nám umožňuje prispôsobiť sa deťom so špeciálnymi potrebami. Aktivity a napredovanie detí monitorujeme denne do záznamových hárkov a konzultujeme s rodičmi zvyčajne raz za štvrťrok. Raz mesačne sa snažíme pozývať rodičov na kávičku a koláčik s naším tímom, kde majú rodičia možnosť podiskutovať o aktivitách z uplynulého mesiaca. Stravovanie šijeme na mieru s Čo jedia zdravé deti

Raz za mesiac ideme na veľký výlet do prírody, do galérií, na exkurzie, aby sme preskúmali rôzne povolania.  Niekedy náš čaká aj špeciálna aktivita: fašiangový karneval, prespávačka v škôlke, deň detí, letná slávnosť, opekačka+stanovačka, splav Malého Dunaja, púšťanie šarkanov, svetlonoská slávnosť, Mikuláš, či rodinné výtvarné dielne k ročným obdobiam. Evka nás učí modelovať z hliny. Kto je odvážny a vydrží spať bez rodičov, môže ísť s nami na lyžovačku a do škôlky v prírode. Keďže žijeme v meste, kde je ponuka krúžkov a aktivít veľmi bohatá, v Little Monkey si poobede užívame "ničnerobenie", trávime spolu veľa času na našej záhradke a povzbudzujeme Vás, aby ste s deťmi trávili poobedia spoločne doma:)

Pre veľkáčov ponúkame vzdelávanie prostredníctvom prednášok a workshopov o našom spôsobe práce s deťmi a o efektívnej komunikácii. (pedagogické poradenstvo, diskusie s odborníkmi, efektívne rodičovstvo, detské masáže) a predstavenie princípov našej práce. Radi Vám dáme tipy aj na "rozumné hračky" a môžeme pomôcť správne nastaviť detskú izbu alebo domáci hrací kútik. S našimi skúsenosťami a aktivitami sme sa vždy vedeli a vieme podeliť aj s inými občianskymi združeniami a vzdelávacími inštitúciami, ktoré pracujú s deťmi v klasickej výuke či s deťmi zo znevýhodneného prostredia. Vďaka tomu sa k týmto aktivitám dostanú aj deti, ktoré nechodia do Montessori škôlok, či dielničiek.

Lujza a Oli

Členské príspevky 2023/2024

 

- celodenné aktivity: 535  mesačne

- poldenné aktivity: 475 € mesačne

- súrodenec: 10% zľava

- číslo účtu: SK15 8330 0000 0026 0118 0050

Termíny

 

- ranné príchody detí sú do 9.00

- odhlásenie stravy je možné do 7.30

- členské sa platí na mesiac vopred

- stravné sa platí za odjedené dni

Na stiahnutie

 

- zdieľaný google kalendár

- príprava na prvý deň (.pdf, 111kB)

2010 - present

2010 - present

bottom of page